Indkaldelse til Generalforsamling

Årets formandsberetning samt indkaldelse til Generalforsamling
marts 6, 2019
*** GENERALFORSAMLING UDSAT ***
marts 16, 2020

Indkaldelse til Generalforsamling

Lokalforeningen Talentspejderne Ringkøbing-Skjern indkalder hermed til generalforsamling d. 18. marts 2020. I henhold til vedtægterne udsendes her den endelige dagsorden samt formandens beretning, budget og årsregnskab.

Bilag 1:  Endelig Dagsorden
Bilag 2: Formandens beretning
Bilag 3: Årsregnskab 2019
Bilag 4: Budget for 2020