Bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig d. 13. september 2018 med:

Else Thorup (formand)
Mogens Krejbjerg Madsen (næstformand)
Janet Fredensborg (kasserer)
Peter Lambæk
Inge Bak
Jens Søndergaard Nielsen (suppleant)
Bjarne Højland (suppleant)